امروز : سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵
جانبازی مومن زاده
در پی تغییرات فرمانداران گیلان؛

میرشمس مومن زاده فرماندار رودسر می شود

امیر جانبازی رودسری پس از 3 سال تکیه بر مسند فرمانداری ، میز رودسر را به میرشمس مومن زاده تحویل خواهد داد.

چندرسانه ای (عکس، صوت و فیلم )